Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Oбщи условия на договорите за покупко – продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между "Ивдиза 2016 ЕООД"наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна и от друга - лицето, съгласило се с настоящите "Общи условия", наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин garibaldi.bg

Чл.1. Доставчикът предоставя на Потребителя възможност при съобразяване и спазване на настоящите "Общи условия" да закупува предлаганите в електронен магазин “ “www.garibaldi.bg" стоки.

Чл.2. Доставчикът публикува на www.garibaldi.bg:

описание на основните характеристики и изображения на всяка стока;
продажната цена, с включен ДДС;
информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора;
правото на Потребителя, условията и начина за упражняването му да се откаже от договора. Условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по "Закона за защита на потребителите";
всякаква друга информация, съгласно българското законодателство, която доставчикът е длъжен да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката;

Чл.3. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.garibaldi.bg стоки, Потребителят трябва да попълни електронната форма преди да финализира поръчката. При попълване на електронната форма, Потребителят е длъжен да предостави изискуемите данни. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Потребител предостави неверни данни, Доставчикът има право да прекрати договора.

Чл.4. Преди да осъществи поръчка Потребителят е длъжен да изрази „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките предлагани чрез www.garibaldi.bg

Чл.5. Всички обявени цени са в български лева, с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка. Цените на продуктите в електронния магазин могат да се различават от тези в търговската мрежа.

Чл.6. Цената по предходния член и разходите за доставката се плащат чрез наложен платеж.

Чл.7. Заявената за покупка стока се доставя с подходяща опаковка на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на електронен магазин garibaldi.bg и Потребителя.

Чл.8. Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице- представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице - представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че Потребителя не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на повторното потвърждение.

Чл.9. Доставчикът се задължава: да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на Доставчика или на негов представител на покупната цена на конкретната стока; да достави в срок заявената за покупка стока; да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.Чл.10. Доставчикът:

полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална;
Ивдиза 2016 ЕООД не носи отговорност при изчерпване на количества от дадени артикули.В случай, че няма възможност да бъде осигурен желания от Вас артикул или се предвиди забавяне на поръчката, Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или e-mail, като при възможност ще Ви бъдат предложени алтернативни артикули.

Ивдиза 2016 ЕООД
не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;
няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.
запазва си правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на поръчката.


Чл.11. Потребителят се задължава:

да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
да плати цената на заявената от него стока;
да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;
да получи стоката;
да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация;
да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия публикувани на уебсайта за електронна търговия garibaldi.bg и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия;
да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;
да не се намесва в правилното действие на системата, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;
да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;


РЕКЛАМАЦИЯ

Рекламации се предявяват в търговския обект, от където е закупена стоката.

При закупени продукти онлайн,чрез електронната форма за рекламации тук.ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

В 14 дневен срок от датата на получаване, може да върнете закупена стока при следните условия:

продуктът е в оригиналния си вид, опаковка и качество,
необходимо е доказателство за закупуване: касов бон, фактура, или друг вид придружаващи документи (получени заедно със стоката от поръчката).
МОЛЯ, НЕ ИЗПРАЩАЙТЕ ПРАТКИ ПРЕДИ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС!
Моля да ни информирате за желанието си да замените или върнете определена стока чрез формата за рекламации тук.

Пратката трябва да бъде изпратена на адрес:

гр. Русе

ул.Неофит Бозвели 13

фирма Ивдиза 2016 ЕООД

тел.0899497410Транспортните разходи за рекламираната стока са за сметка на клиента. (освен в случаите на фабричен дефект)
Не се приемат обратни пратки с наложен платеж.
Сумата за върнат продукт ще бъде възстановена по банков път на посочения от Вас IBAN във формуляра за рекламации, в срок от 7 раб. дни след получаване на продукта в централният ни офис.
Пратки с върната стока, които поради небрежност и неподходяща опаковка са били повредени при транспортирането, ще бъдат връщани на клиента за негова сметка. Молим да не забравите старателно да опаковате и да осигурите целостта на пратката.
Стока, чието връщане или рекламация не можем да приемем (ако е изпратена след посочения срок; ако не е придружена с касова бележка, без етикети или с разпломбиран такъв; ако е замърсена или повредена) ще бъде изпратена обратно на Клиента за негова сметка.


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние защитаваме личните данни на нашите клиенти и третираме по същия начин потребителите на този електронен магазин.

Вие се съгласявате всички лични данни, които ни предоставите, да бъдат обработвани за изброените по-долу цели.

garibaldi.bg магазин Ви дава възможност да предоставите ограничена информация за това как да се свържем с Вас. Тази информация се съхранява в нашата база данни, за да можем да отговорим на Ваше евентуално запитване или да Ви изпратим закупените стоки на посочен от Вас адрес.

Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен за доставка на закупен от Вас продукт.

Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.АВТОРСКО ПРАВО

Съдържанието на този уебсайт - текст, снимки и друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на "Ивдиза 2016 ЕООД" и неговите партньори, предоставили съответната информация.

Всяко неразрешено ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на сайта, без изрично разрешение на "Ивдиза 2016 ЕООД", е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред.


Благодарим за вашето внимание!
Приятно пазаруване в www.garibaldi.bg